8 Mart 2012 Perşembe

Muharref Tevrat'taki Vahşet Ayetleri!.. Ey Kenan, Filistinliler diyarı, Rabbın sözü size karşıdır; seni yok edeceğim, öyle ki artık sende oturan kimse olmayacak.
Tsefenya bab: 2
Ayet: 5
S: 887

Ve Allahın Rabbin sana teslim edeceği bütün halkları bitireceksin ve gözlerin onlara acımayacak…. O şehrin ahalisini mutlaka kılıçtan geçireceksin, onu ve onda olan her şeyi ve hayvanlarını tamamen yok edeceksin.
Tesniye bab: 7/16
Ayet: 13/15

22-Ve Rab o milletleri senin önünde azar azar kovacak; onları çarçabuk bitiremezsin, yoksa senin üzerine kır hayvanı çogalır. 23-Ve Rab onları senin önünde ele verecek, ve onları helak edinceye kadar büyük kırgınla kıracak.
Tesniye bab: 9
Ayet: 22-23
S: 185

13-Ve Rab onu senin eline verdigi zaman, onun her erkegini kılıçtan geçireceksin;
14-Ancak kadınları, ve çocukları, ve hayvanları, ve sehirde olan her seyi, bütün malını kendin için çapul edeceksin; ve Rabbin sana verdigi düsmanlarının malını yiyeceksin.
15-Bu milletlerin sehirlerinden olmayıp senden çok uzakta bulunan bütün sehirlere böyle yapacaksın.
16-Ancak Rabbin miras olarak sana vermekte oldugu bu kavmların sehirlerinden nefes alan kimseyi sag bırakmayacaksın;
17-fakat onları, Hittileri, ve Amorileri, ve Kenanlıları, ve Prezzileri, ve Hivileri, ve Yabusileri, Rabbin sana emrettigi gibi tamamen yok edeceksin;
Tesniye bab: 20
Ayet: 10-17
S: 197

Parlayan kılıcımı bileyip yargılamak için elime alınca,düşmanlarımdan öç alacağım, benden nefret edenlere karşılığını vereceğim.Oklarımı kanla sarhoş edeceğim. Kılıcım öldürülenlerin ve tutsakların kanıyla,düşman önderlerinin başlarıyla ve etle beslenecek.
Tesniye bab: 32
Ayet: 41-42

Et yiyin, kan için 18-Yiğitlerin etini yiyeceksiniz ve dünya beylerinin kanını, koçların, kuzuların, ve ergeçlerin, bogaların kanını içeceksiniz hepsi Basanın semiz hayvanlarıdır. 19-Sarhoş oluncaya kadar kan içeceksiniz.
Hezekıel bab: 39
Ayet: 18-20
S: 828

...sizi kılıcın kısmeti edeceğim ve hepiniz boğazlanmak için eğileceksiniz.
İşaya bab: 65
Ayet: 12
S: 722

Acıklı ölümlerle ölecekler; onlar için dövünen olmayacak
Yeremya bab: 16
Ayet: 4
S: 739

onları kasaplık koyunlar gibi ayır, ve öldürme günü için onları hazırla
Yeremya bab: 12
Ayet: 3
S: 736

Ele geçen her adamın gövdesi delik-deşik edilecek ve tutulan her adam kılıçla düşecek. Yavruları da gözleri önünde yere çalınacak, evleri çapul edilecek ve karıları kirletilecek.
İşaya bab: 13
Ayet: 15
S: 683

32-Ordularin Rabbi söyle diyor: işte milltten millete bela çıkacak, ve dünyanın uçlarından büyük kasırga kopacak. 33Ve o gün yerin bir ucundan yerin öteki ucuna kadar Rabbin öldürdüğü adamlar olacak; onlar için dövünmeyecekler, ve ...
... ve onlar gömülmeyecekler; toprağin üzerinde gübre gibi olacaklar; leşleri de yerin canavarlarına ve göklerin kuşlarına yem olacaklar.
Yeremya bab: 26
Ayet: 32-35
S: 749

Sen benim topuzum ve cenk silahımsın; ve seninle milletleri kıracağım; ve seninle ülkeleri helak edecegim. Ve seninle atı ve binicisini kıracağım. Ve seninle cenk aRabasini ve binicisini kiracagim; ve seninle erkegi ve kadini kiracagim;...
....ve seninle kocamis adami ve genci kiracagim;...
...ve ere varmamis kizi kiracagim;...
Yeremya bab: 51
Ayet: 19-23
S: 777

Ben, her şeye egemen Rab, Gazaba geldiğim, öfkemin alevlendiği gün gökleri titreteceğim, yer yerinden oynayacak. Herkes kovalanan ceylan gibi, çobansız koyunlar gibi halkına dönecek,ülkesine kaçacak.Yakalananın bedeni delik deşik edilecek, Ele geçen kılıçtan geçirilecek.Yavruları gözleri önünde parçalanacak, Evleri yağmalanacak, Kadınlarının ırzına geçilecek.
Yeşaya bab: 13
Ayet:13-16

ihtiyarı, genci ve ere varmamış kızı ve çocuklarla kadınları helak için vurun, gözünüz esirgemesin, ve acımayın;
Hezekıel bab: 9
Ayet: 5-6
S: 794

onların herşeylerini tamamen yok et, ve onları esirgeme; erkekten kadına,...
...çocuktan...
...emzikte olana...
...öküzden koyuna, deveden eseğe kadar hepsini öldür...
I. Samuel bab: 15
Ayet: 3
S: 286

Ve Rab onları senin önünde ele vereceği ve sen onları vuracağın zaman; onları tamamen yok edeceksin; onlarla ahdetmeyeceksin ve onlara acımayacaksın.
Tesniye bab: 7
Ayet: 1-3
S: 184

Ve kirecin yanması gibi, kesilip ateşle yakılan dikenler gibi olacaklar.
İşaya bab: 33
Ayet: 12
S: 697

burnunu ve kulaklarını kesip düşürecekler, ve senden arta kalan kılıçla düşecek
Hezekıel bab: 23
Ayet: 25
S: 810

Sana karşı yapılan hiçbir silah işe yaramayacak; ve hükümde sana karşı kalkan her dili suçlu çıkaracaksın
İşaya bab: 54
Ayet: 17
S: 714
***

Muharref Tevrat; yani orjinalliğini yitirmiş, hahamlar tarafından bozulmuş ,eklentiler ve çıkarmalar yapılmış tevrat demektir.Şimdi yahudilerin yaptığı katliamları tesadüf veya kendilerini koruma amaçlı olduğunu hiç bir aklı selim insan söyleyemez, onlar için öldürdükleri her Müslüman çocuğu Cennete yaklaşmalarına vesiledir(!), bunlar amaçlarından kan dökmekten asla vazgeçmeyecekler bunu bize Kuran haber veriyor, işin ilginç tarafı bunlara hoşgörü gösteren hocalar !!! yahudiler kundak'daki Müslüman bebeğini katletmenin dinlerinin bir gereği olarak görürken bu hocalara ne oluyorki bunlara hoşgörü gösteriyorlar!!!

Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse doğru yola girmiş, hidayeti bulmuş olurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse onlar sadece ve sadece didişmenin içindedirler. Allah onlara karşı sana yeter. Ve O, işitendir, bilendir
BAKARA/137

Ama âyetlerimizi inkar etmiş ve kâfir olarak can vermiş olanlara gelince, işte Allah'ın laneti, meleklerin laneti ve insanların laneti hep onların üzerine olsun.
BAKARA/161

Hiç şüphesiz din, Allah katında İslam'dır. 
AL-İ İMRAN/19

…Sizden de her kim, dininden döner ve kâfir olarak can verirse artık onların bütün amelleri, dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. İşte onlar, cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
BAKARA 217

Müminler, kâfirleri dost edinmesinler! Onları dost edinenler, Allah’ın dostluğunu bırakmış olur.
AL-İ İMRAN/28

Ey iman edenler, yahudi ve hristiyanları dostlar veliler edinmeyin; onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden onları kim dost edinirse, kuşkusuz onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna hidayet vermez.
MAİDE/51

150-Onlar, Allah'ı ve peygamberlerini inkâr ederler, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isterler. "Kimine inanırız, kimini inkâr ederiz" derler. Bu ikisinin (imanla küfrün) arasında bir yol tutmak isterler
151-İşte onlar gerçek kâfirlerdir. Biz de kâfirlere alçaltıcı bir azab hazırlamışızdır
NİSA

Kendilerine kitap verilenlerden oldukları halde ne Allah'a, ne ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram tanımayan ve hak dini din edinmeyen kimselere alçalmış oldukları halde elden cizye verecekleri hale gelinceye kadar savaş yapın.
TEVBE/29

Şüphesiz, kitap ehlinden ve müşriklerden inkâr edenler, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmışların en kötüleridir.
BEYYİNE/6Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.