6 Eylül 2012 Perşembe

Muhammed Esed'in Kur-an Tahrifi


Kısa bir Hatırlatma; Yahudi bir ailenin çocuğu olan Muhammed Esed, Ukrayna’nın Lvov şehrinde 1900 yılında doğdu. Anne tarafından dedesi bir Yahudi hahamı idi. Ailesinden husûsi bir Yahudilik eğitimi aldı.Yıllarca Müslüman diyarlarını gezdi ve sonunda Müslüman olduğu ilan etti , aslında dini içten yıkmaya çalışan bir Mülhid'di.

***
Mukammed esed’in Yüce Kur-an’ı Kerimi nasıl tahrif ettiğini gösteren sayılmayacak kadar çok sözde ayet tefsiri olsada biz sadece bir tane örnek verelim;

112-Evet, gerçekten her kim tüm benliğini Allah'a teslim eder ve iyilik yapanlardan olursa, Rabbi katında mükafatını görecektir; ve böyleleri ne korkacak, ne de üzülecekler.

Böylece Kur’an'a göre kurtuluş, herhangi bir özel “zümre”ye tahsis edilmiş olmayıp Allah'ın birliğini kavrayan, kendini O'nun iradesine teslim eden ve dürüst şekilde yaşamak suretiyle bu ruhsal tercihe pratik bir anlam kazandıran herkese açıktır.
M. Esed-Tefsirul Mesaj/Bakara 112(Dipnot:92)

***

Yazdığı tefsirde Hıristiyan ve Yahudi kâfirlerinden "önceki vahye tabi olanlar" olarak bahsedip ne olduğunu açıkça belli eden M. Esed Bakara süresinin 112. ayetinin tefsirini yaparken kurtuluşun herhangi bir özel “zümre”ye ait olmadığını yani Müslümanlara has olmadığını Allah’ın birliğini kabul eden herkese ait olduğunu söylüyor(!), bu sözler şüphesiz ki sizlere de tanıdık gelmiştir, günümüzde de “La ilahe illallah” diyenlerin Cennete gideceğini savunan cemaatler var malumunuz,  kardeşlerimize bu tefsirden ve bu zihniyette olan kişilerden uzak durmasını tavsiye ederek  Kur-an ve Hadis ile bu iddiayı çürütelim;


Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse doğru yola girmiş, hidayeti bulmuş olurlar…
Bakara/137

Hiç şüphesiz din, Allah katında İslam'dır…
Ali İmran/19

Ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkup-sakınmak gerekiyorsa öylece korkup-sakının ve siz, ancak müslüman olmaktan başka bir din ve tutum üzerinde ölmeyin.
Ali İmran//102

Musa dedi ki: "Ey kavmim, eğer siz Allah'a iman edip müslüman olmuşsanız artık yalnızca O'na tevekkül edin."
Yunus/84

Eğer buna rağmen size cevab vermezlerse, artık biliniz ki, o, gerçekten Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve O'ndan başka ilah yoktur. Öyleyse artık, siz müslüman mısınız?
Hud/14

"… Göklerin ve yerin yaratıcısı, dünyada ve ahirette benim velim Sensin. Müslüman olarak benim hayatıma son ver ve beni salih’lerin arasına kat."
Yusuf/101

Ayetlerde görüldüğü gibi Allah katında din İslam’dır, Hz Âdem’den Peygamber Efendimize kadar gelen bütün Peygamberlerde Müslüman’dır ve getirdikleri din yine İslam’dır, (İslam; Allaha ve Peygambere teslim olmak, boyun eğmek, itaat etmek anlamlarına gelir ) O Peygamberlere iman eden kişilerde Müslüman’dır.

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: "Kim: 'Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, Resul olarak Hz. Muhammed'i seçtim (ve onlardan memnun kaldım)' derse cennet ona vacip olur".
Ebu Davud, Salât 361, (1529)


"Kim Allahtan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammedin de Onun Resûlü olduğuna şehadet ederse, Allah ona ateşi haram eder."
Tirmizî.

İbni Ömer (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “İslam beş esas üzerine kurulmuştur. Allah’tan başka ilah olmadığına Muhammed’in, Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak ve Kabe’yi haccetmek.”
Müslim, İman: 1; Buhârî, İman: 1

Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: "Muhammed'in nefsini kudret eliyle tutan zata yemin ederim ki, bu ümmetten her kim -Yahudi olsun, Hıristiyan olsun - beni işitir, sonra da bana gönderilenlere inanmadan ölecek olursa mutlaka cehennem ehlinden olacaktır"
Müslim, İman 240, (153)

Açıklama:
İslam ve imanın şartları bir bütündür, biri çıkıp “imanın şartlarını kabul ediyorum İslam’ın şartlarını kabul etmiyorum” dese bu kişi iman etmiş sayılmaz ve bu kişi asla Cennete giremez.

Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: "Kimin (hayatta söylediği) en son sözü La ilahe illallah olursa cennete gider"
Ebu Davud, Cenaiz 20, (3116)

Bazıları yukarıdaki Hadise kasıtlı olarak yanlış mana vererek “La ilahe illallah” diyen ehli kitabın Cennete gireceğini iddia ediyor, halbuki Peygamber Efendimizin bu sözü Müslümanlar için geçerlidir çünkü Allahu Tela(C.C) Hz. Peygambere iman etmeyi farz kılmıştır;

De ki: "Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun; Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, esirgeyendir."
De ki: "Allah'a ve elçisine itaat edin." Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah, kafirleri sevmez.
Ali İmran/31-32

De ki: "Ey insanlar, ben Allah'ın sizin hepinize gönderdiği bir elçisi peygamberiyim. Ki göklerin ve yerin mülkü yalnız O'nundur. O'ndan başka ilah yoktur, O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan elçisine iman edin. O da Allah'a ve O'nun sözlerine inanmaktadır. Ona iman edin ki hidayete ermiş olursunuz.
A’raf/158

Sonuç olarak M. Esed’in ve diğer din tahrifçisi Hocaların dediği gibi Cennet’e yalnız Allahın birliğini kabul eden değil, sadece İslam’ın ve İmanın şartlarını kabul eden itikadı düzgün Müslüman’lar girecektir.

| ESK

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.